VERKOOPVOORWAARDEN & BREAKFAST

1. Boekingen en verblijf in de B&B van Eti-Garden alsmede de betalingsvoorwaarden voor onze diensten worden uitsluitend geregeld door onderhavige voorwaarden.

2. De huisregels en de aangeboden diensten zijn beschikbaar op de kamers. De huisregels maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

3. Eti-Garden is niet verantwoordelijk voor de schade die het gevolg is van een gebeurtenis die zij onmogelijk had kunnen voorkomen (overmacht), ondanks de nodige voorzorgen, wegens de omstandigheden en de gevolgen. Zij is evenmin verantwoordelijk voor schade berokkend door de klant, ook al is de klant slechts gedeeltelijk in fout.

4. Boekingen gemaakt door individuele personen en door Eti-Garden bevestigd, waarbij het uur van aankomst niet nader is aangegeven, worden gereserveerd tot 18.00 uur op de dag van aankomst. Opties die door Eti-Garden zijn gegeven en die door de klant niet zijn bevestigd binnen twee weken, komen volledig te vervallen.

5. Personen die één of meerdere kamers boeken, zijn ermee akkoord dat Eti-Garden 30% van het verschuldigde bedrag zal aanrekenen in geval van annulatie of indien de klant niet opdaagt op de dag van de reservatie.

6. Voor de facturatie geldt als klant, elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie de bevestiging voor boekingsaanvraag is gericht.

7. Iedereen dient, bij aankomst in de B&B, een identiteitsbewijs voor te leggen.

8. De klant moet zich schikken naar de huisregels van Eti-Garden. Bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels heeft Eti-Garden het recht onverwijld en zonder voorafgaande kennisgeving het contract te verbreken. De klant draagt de hoofdelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van Eti-Garden voor elke schade berokkend aan personen, het gebouw, de inboedel of inrichting van de B&B.

9. Klachten in verband met beschadiging, vernietiging of ontvreemding van voorwerpen die naar de B&B werden meegebracht, dienen onmiddellijk te worden gemeld en ten laatste op de dag waarop het verblijf eindigt, aan de verantwoordelijke. Deze zal daarvan een proces verbaal opmaken dat wordt ondertekend door de klant.

10. Op alle handelingen in verband met betalingen en op geschillen tussen partijen is het Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van de zetel van Eti-Garden zijn bevoegd.

 

Pin It on Pinterest

Share This